Časté dotazy

Pro přiřazení provize k účtu provizního systému je rozhodující přítomnost cookie s ID daného provizního účtu v prohlížeči objednavatele v okamžiku provedení objednávky. Tato cookie je do prohlížeče nastavena při příchodu na web www.cesky-hosting.cz přes odkaz s příslušným provizním kódem.


Jak mohu ověřit nastavení cookie s mým ID?

Přítomnost cookie můžete ověřit na stránce https://www.cesky-hosting.cz úplně dole vpravo. Pod obrázkem "Verified by VISA" je (záměrně špatně čitelně) zobrazeno ID účastníka provizního systému, jehož cookie je v prohlížeči aktuálně nastavena. Příklad je vidět na následujícím obrázku.

Zobrazení ID

Co když se sejdou přístupy přes více odkazů s provizním kódem?

Na situaci, kdy již je v prohlížeči nastaveno cookie s ID nějakého účastníka provozního systému, a uživatel na naše stránky přijde přes odkaz účastníka jiného, je myšleno v podmínkách provizního systému (konkrétně v bodě 6.1.). V tomto případě má přednost dříve nastavená coookie. Jinými slovy ID se v tomto případě nezmění.


Jakým způsobem mohu Vaše služby propagovat?

Jaká způsob propagace zvolíte, je čistě na Vás. Samozřejmě se musí jednat o legální cesty. Možností je celá řada, například:

  • Umístění odkazu na Vaše stránky. Využít můžete i připravené ikonky a reklamní bannery, najdete je po přihlášení v části Provizní kód.
  • Propagační článek na webu s odkazem.
  • Reklama v nějakém reklamním systému.
  • Osobní doporučení a sdělení odkazu.

V každém případě je důležité, aby objednavatel přišel před zadáním objednávky na naše stránky přes odkaz s Vaším provizním kódem, a byla mu tak nastavena potřebná cookie.


Mohu dostat provizi za zprostředkování objednávky, kterou sám provedu?

Tuto situaci řeší bod 5.2. obchodních podmínek. V případě, že objednávku zprostředkujete "sami pro sebe" (tzn. údaje v účtu provizního systému jsou stejné, jako údaje v objednávce), pak nárok na provizi nevzniká. Pokud ale objednávku provádíte v zastoupení (např. pro svého zákazníka, jemuž připravujete webové stránky, na jeho údaje), pak je to v pořádku.
Samozřejmě je nezbytné, aby ve Vašem prohlížeči byla nastavena cookie s Vaším ID. Jak ověřit, že tomu tak skutečně je, popisujeme výše.